top of page

FASILITOINTI

 

”Sanotaan, että 90 % ryhmien ongelmista liittyy työskentelytapoihin ja vain 10 % itse asiasisältöön.”

 

Fasilitointia käytetään työyhteisön kehittämisessä silloin, kun ryhmällä itsellään on asian rakentamiseen tarvittava tieto ja haasteena on saada aikaiseksi kaikki osapuolet osallistava ryhmätyöskentely, jossa yhdistetään ja hyödynnetään tehokkaasti ryhmällä olevaa tietotaitoa. Fasilitoinnissa pyritään myös luomaan ryhmän keskuuteen parempi yhteinen ymmärrys ja samaan hiileen puhaltaminen. 

 

MIKÄ ON FASILITAATTORI  JA MITÄ HÄN TEKEE?

Fasilitaattori on neutraali ryhmäprosessin ohjaaja, joka ei ota kantaa asiasisältöön vaan vastaa ryhmän toiminnan tehokkaasta etenemisestä eli prosessin ohjauksesta. Ulkopuolisen fasilitaattorin on helpompi yhdistää ryhmästä löytyvä osaaminen kun hänen ei tarvitse samaan aikaan huolehtia siitä, että ryhmä päätyy ennalta valittuun ratkaisuun.

 

Fasilitoinnin pituus riippuu aiheesta, mutta yleensä sen kestä on puolesta päivästä yhteen päivään. Fasilitoinnissa käytän mielelläni monipuolisia luontoavusteisia ja muita juurevia menetelmiä. Työyhteisöjen kehittämispäivien fasilitoinnin ja muun ryhmätoiminnan ohjauksen lähtökohtana ovat aina asiakkaan toiveet, joiden pohjalta valikoidaan soveltuvat ohjausmenetelmät.

 

Fasilitointia voi käyttää esimerkiksi:

  • Idea- ja innovointipäivissä

  • Työhyvinvoinnin kehittämisessä

  • Laatuongelman ratkaisemisessa

  • Muutoksen kirkastamisessa - ongelmanratkaisuissa

  • Kehityspäivillä: tuotekehityksessä, toiminnan kehityksessä

  • Muutostyöpajoissa

  • Asiakastyöpajoissa yhteistyön parantamiseksi

  • Strategian jalkauttamisessa

 

 

FASILITOINTIHINNAT:

 

Puolipäivätyöpaja 450 € + alv 24%

Kokopäivätyöpaja 600 € + alv 24 %

 

Fasilitointi tapahtuu asiakkaan kanssa sovituissa tiloissa.

Ohjaushintoihin lisätään matkakulut.

bottom of page