top of page

TYÖNOHJAUS

 

”Työnohjaus on yhteisöllisen ja yksilöllisen itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun vastuullista kehittämistä.”

 

Työnohjaus on työntekijän tai työyhteisön tukemista ja valmentamista parantamaan työskentelyään. Se on ammatillisen kasvun ja kehittämisen väline, jonka avulla etsitään työyhteisön vahvuuksia, toimivuutta sekä toiminnan esteitä. Omilla vahvuuksillaan toimiva yritys on tehokas ja tulosta tekevä. Ohjauksessa pyritään tulkitsemaan ja jäsentämään omaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Ohjattavia ohjataan aktivoitumaan suhteessa työyhteisön tavoitteisiin, tarpeisiin ja vaatimuksiin.

 

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa ohjattavaa oivaltamaan uutta itsestään ja omasta työstään sekä asettaa ja saavuttaa työhön liittyviä tavoitteita.  Työnohjaus auttaa työssä jaksamisessa. Sen tarkoituksena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.  Näin voi hallita paremmin omaa työtään sekä selkiyttää ja vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään. Työyhteisössä se parantaa vuorovaikutusta ja kehittää siten työn laatua. Työnohjauksessa keskitytään työhön, mutta siinä voidaan ohjattavan toiveen mukaisesti myös käsitellä muitakin elämän osa-alueita, joita peilataan työhön.

 

Ohjaus on vapaaehtoista, säännöllistä ja luottamuksellista, vastuullista ja arvostavaa yhteistyötä, jonka tavoitteista sovitaan yhdessä. Se ei ole terapiaa, eikä ensisijainen riita- ja kriisitilanteiden purkumenetelmä. Ohjaaja ei myöskään anna valmiita vastauksia esiin nousseisiin kysymyksiin vaan ohjaa ja tukee ohjattavia kehittymisprosessissa.

 

Ohjausta toteutetaan säännöllisesti 3-4 viikon välein. Kesto yksilöohjauksessa on yleensä 45 – 90 minuuttia ja ryhmäohjauksessa 90 minuuttia.  Ohjauskertojen lukumäärä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, mutta suositeltavaa on tavata vähintään  4-5 kertaa.

 

MIHIN TYÖNOHJAUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

YKSILÖOHJAUS

 • Auttaa selkiyttämään omaa perustehtävää, sen sisältöä ja vastuualueen rajaamista, vahvistaa onnistumisen tunnetta

 • Auttaa hahmottamaan ammatillisia kehittymistarpeita ja keinoja

 • Antaa rohkeutta ja itseluottamusta työssä kehittymisessä ja uudistumisessa

 • luo edellytyksiä persoonalliseen kasvuun ja stressinhallintaan

 • Helpottaa sopeutumaan muutoksiin

 • Auttaa ennakoinnissa ja vaikeiden tilanteiden hallinnassa

 

RYHMÄTYÖNOHJAUS

 • Auttaa toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä

 • Avaa etsimään vaihtoehtoisia näkökulmia työhön ja työrooleihin

 • Auttaa ryhmädynaamisten ilmiöiden ymmärtämisessä

 • Tukee ammattitaidon ja työn kehittämistä ryhmän tuen avulla

 • Tukee kokemusten vaihtamista ja ryhmässä oppimista

 • Tukee muutostilanteissa

 • Kehittää vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisutaitoa

 • Auttaa tunnistamaan työn kuormittavia piirteitä ja niiden käsittelyä

KENELLE TYÖNOHJAUS SOPII?

Työnohjaus sopii työntekijöille, esimiehille, johtajille, yrittäjille, tiimeille, työryhmille sekä heille, keneltä puuttuu kollegiaalinen tuki, kuten yksintyöskentelevät tai erityisasiantuntijat. Ohjaus voi olla siten yksilöohjausta tai ammattiryhmien/tiimien ohjausta.

 

Ryhmätyönohjaus soveltuu parhaiten alle 10 hengen ryhmille, jotka voidaan muodostaa joko saman työyhteisön tai eri yksiköissä toimivien, samassa työroolissa olevien henkilöiden kesken.

TYÖNOHJAUSHINNAT:

 

Yksilöohjaus henkilöstölle 60 minuuttia 150 € + alv 24 %

Yksilöohjaus henkilöstölle 90 minuuttia 190 € + alv 24 %

Yksilöohjaus esimiehelle 60 minuuttia 190 € + alv 24%

Ryhmäohjaus (2-5 henkilöä) 90 minuuttia 280 € + alv 24 %.

Ryhmänohjaus (6-10 henkilöä) 90 minuuttia 350 € + alv 24 %.

Ohjaushintoihin lisätään matkakulut 0,65 €/km.

 

bottom of page